Thế Giới Đồ Da – Minh Thư

Địa chỉ: Số 16, ngõ giao thông, phường phúc la, Hà Đông

Điện Thoại: 

Email: 

Website: https://dodaminhthu.com/